Sabbatical Management

Een sabbatical betekent dat u zich langere tijd losmaakt van het bedrijf en dat u voor een bepaalde periode niet aanwezig bent op het bedrijf. U bepaalt hoe lang. Soms is een mini-sabbatical van 6 weken voldoende, maar over het algemeen gaat het om enkele maanden en soms zelfs langer.

Een sabbatical is voor elke DGA ingrijpend. Daaraan gaat een discreet en zorgvuldig proces van voorbereiding vooraf. Vertrouwen, integriteit en professionaliteit staan voorop bij Sabbatical Management. U laat uw bedrijf immers achter en geeft de verantwoordelijkheid tijdelijk uit handen.

Elke relatie tussen een bedrijf en zijn DGA is uniek. Juist daarom is sabbatical management dan ook maatwerk en wordt het uitgevoerd in overeenstemming met uw wensen. De unieke sabbatical management formule zorgt ervoor dat uw management taken en het toezicht op de bedrijfsprocessen tijdelijk worden overgenomen.

BENDER Sabbatical Management fungeert feitelijk als Shopkeeper. U kunt er ook voor kiezen om BENDER Sabbatical Management als coach van uw management team in te zetten. Op deze wijze benut u uw sabbatical als de ultieme management test voor het 2e echelon in uw bedrijf, maar dan wel onder begeleiding.

In een intake gesprek worden uw overwegingen van de mogelijke time out besproken en vullen we samen de voorwaarden in waardoor u er daadwerkelijk tussenuit kunt.

Aanpak en inventarisatie

Uw sabbatical vereist een goede voorbereiding. In onze unieke aanpak doorlopen we een vast aantal stappen. Samen brengen we alle aspecten van uw tijdelijke afwezigheid in kaart. Wij inventariseren uw situatie, wensen en overwegingen en bespreken de gang van zaken van uw bedrijf. Ook de mate waarin u op afstand betrokken wilt zijn, wordt nauwkeurig bepaald en vastgelegd.

Heeft u het besluit om op sabbatical te gaan eenmaal genomen dan finaliseren wij in nauwe samenwerking het unieke en op maat gemaakte plan van aanpak. Zodat u op het moment dat u het wenst uw werk tijdelijk en met het juiste gevoel kunt loslaten.

Weer aan het werk

Na uw sabbatical gaat u ontspannen en met nieuwe energie weer aan het werk. BENDER Sabbatical Management maakt een rapport van de bevindingen (organisatie diagnose) met aanbevelingen die gedurende de uitvoering van het sabbatical management zijn opgetekend.

Afhankelijk van de situatie kan worden aanbevolen de organisatie diagnose uit te voeren voorafgaande aan de te plannen sabbatical.

Post sabbatical services

Met het bespreken van de rapportage zit de taak van BENDER Sabbatical Management erop. Wij kunnen echter op uw verzoek aan uw onderneming op project- of adviesbasis verbonden blijven.