Mission statement

BENDER Sabbatical Management verzorgt sabbaticals voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) van MKB-bedrijven en voorziet in hun behoefte om in een afgebakende periode volledig of gedeeltelijk afstand te nemen van het eigen bedrijf ("manage your time out"). Een sabbatical stimuleert de professionalisering van het bedrijf, verkleint de afhankelijkheid van de DGA en levert een bijdrage aan de waardevermeerdering van het bedrijf en het geestelijk en lichamelijk welzijn van de DGA ("manage your values").

Bij BENDER Sabbatical Management staan integriteit, professionaliteit, ontzorging en vertrouwelijkheid centraal. Vanuit de rol van vertrouwenspartij fungeert BENDER Sabbatical Management als ondernemend klankbord van de MKB-DGA.

Visie

De DGA in het MKB staat onder toenemende druk de kwetsbaarheid van zijn bedrijf zoveel mogelijk te minimaliseren en de organisatie te professionaliseren. Het inspelen op technologische veranderingen,
het creëren van een optimale bedrijfscultuur waar ervaring en jong talent optimaal samenwerken en de (her-)financiering van de onderneming zijn cruciale topics. De snel veranderende omgeving noopt de DGA zijn strategie en business model diepgaand te overdenken. Vanuit de verantwoordelijkheid voor zijn bedrijf dient de DGA ook te waken over zijn eigen welzijn. Het tijdelijk loslaten van het bedrijf geeft de DGA de gelegenheid om zijn kennis en kunde te mobiliseren, de positie en de toekomst van het bedrijf te verstevigen en zijn eigen vitaliteit en energie een nieuwe impuls te geven.

Doelgroep

BENDER Sabbatical Management realiseert sabbaticals voor DGA's van MKB bedrijven met een omzet variërend tussen de € 5 mio en € 30 mio en een personeelsbestand van 25 tot 100 medewerkers. De omzet in het bedrijf kent een redelijke mate van repeteerbaarheid en is niet in te hoge mate afhankelijk van de DGA in persoon. BENDER Sabbatical Management is gefocusseerd op non-food (internationale) groothandelsbedrijven en handels- en productieondernemingen, maar is ook inzetbaar in andere branches, zoals de logistieke sector en de zakelijke dienstverlening.

Initiatiefnemer

René Bender is initiatiefnemer en oprichter van BENDER Sabbatical Management voor DGA's. Als directeur-eigenaar van verschillende MKB-bedrijven heeft hij ruime ervaring in het leiden, positioneren en transformeren van bedrijven. De hoge mate van betrokkenheid bij alle facetten van het MKB bedrijf en de operationele verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken in combinatie met het 'voor eigen rekening en risico' een bedrijf runnen, vormen de rode draad in zijn loopbaan.

René richtte BENDER Sabbatical Management voor DGA's op na zijn eigen sabbatical. Deze ervaring brengt hij graag op collega-ondernemers over.

 

Uitgebreide CV René Bender

Partners

 Klik voor uitgebreid CV

Samenwerking

BENDER Sabbatical Management voor DGA's is een activiteit van Bender & Partners B.V. te Rotterdam. Bender & Partners B.V. biedt diensten aan op het gebied van interim management en advies in het MKB door middel van het tijdelijk vervullen van algemene en commerciële management posities en advies werkzaamheden.

Bender & Partners is lid van de Nederlandse Vereniging van Interim Managers (NIVM), lid van MKB Nederland en werkt samen met gekwalificeerde management- en organisatie-adviesbureaus. Bender is op persoonlijke titel lid van het NCD. Op de dienstverlening van BENDER Sabbatical Management zijn de algemene voorwaarden van de Raad voor Interim Management (RIM) te Tilburg van toepassing.

Referenties

Op verzoek verstrekken wij u graag referenties.

Diversen

Marktonderzoek

In samenwerking met de Hogeschool te Rotterdam zal nader marktonderzoek worden verricht naar de behoeftes die de DGA in het MKB heeft als het gaat over het houden van een sabbatical voor hemzelf. De resultaten van het onderzoek worden in 2014 verwacht.

 

Bender & Partners sponsoort de Alzheimerrally 2014

Op vrijdag 11 april 2014 werd alweer de 3e Alzheimerrally verreden. Een prachtige en goed georganiseerde kaartleesrally 'voor klassiekers' met het doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek aan het VUmc Alzheimercentrum te Amsterdam. Aan het eind van de dag werd door de organisatie een cheque overhandigd aan de directeur van het VUmc Alzheimercentrum, Prof. Dr. Philip Scheltens, van € 43.000,-. Bender & Partners was mede sponsor van dit evenement.